Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Văn Lực
(400000.0152)

Tiến sĩ

32

Bài báo

12

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Văn Lực
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  , Trường An , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranvanluc.dhsphue@gmail.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. - Đạo đức nghề sư phạm...

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Đạo đức và giáo dục đạo đức.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/02/2008 Tổ CNXHKH-LSĐ_TTHCM - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa GDCT Trường ĐHSP- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/02/2009 Tổ CNXHKH-LSĐ_TTHCM - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch Giảng viên tại Khoa GDCT Trường ĐH Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/10/2013 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Chính trị - Đạo dức- Pháp luật Tổ CNXHKH-LSĐ_TTHCM - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị Trường ĐH Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/11/2013 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Chính trị - Pháp luật Tổ CNXHKH-LSĐ_TTHCM - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Giáo dục Chính trị 2006
  Thạc sĩ Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia HCM Giáo dục Chính trị 2010
  Tiến sĩ Học viện Hành chính quốc gia 2016