Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu hoạt động giảng dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế: Đề xuất giải pháp hỗ trợ lộ trình phổ cập tiếng Anh bậc tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (cùng tham gia)
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung (Chính), Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Phạm Thị Tuyết Nhung