Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Vũ Quỳnh Như
(900000.0195)

Tiến sĩ

8

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Vũ Quỳnh Như
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1971

 • Địa chỉ:

  25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935509761
  Email: nvqnhu09@gmail.com; nvqnhu@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giảng dạy Tiếng Anh và Văn Học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giảng dạy Tiếng Anh và Văn Học Phương pháp giảng dạy

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1996 Đến : 01/07/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy
  Từ : 01/07/2004 Đến : 29/02/2020 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Thực hành Tiếng 1 Khoa Tiếng Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng dạy
  Từ : 02/03/2020 Đến : Trưởng phòng Phòng KH,CN&HTQT, Trường Đại học Ngoại ngữ Quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Anh 1996
  Thạc sĩ Đại Ateneo de Manila, Philippines Ngôn ngữ Anh 2007
  Tiến sĩ UNC Charlotte Giáo dục 2018