Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2021
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải nhất
Tác giả: Lê Đình Dương (Chính), Võ Thị Hân

Registration Fee Award for Outstanding Abstract Research.

2019
Đơn vị tặng thưởng : Khon Kaen University, Thailand
Nội dung giải thưởng: The international conference: “The 3rd National and International conference on Health Challenge in Sustainable Development Goals (SDGs): Health Screening and Surveillance: PM 2.5, cancer and suicide" was held by Khon Kaen University, Thailand
Tác giả: Võ Văn Thắng, Tran Thi Mai Lien, Lê Đình Dương, Lương Thanh Bảo Yến

Giải nhì Hội nghị khoa học trẻ, trường Đại học Y Dược Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Lê Đình Dương (Chính)