Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Phạm Thận Duật

2014
Đơn vị tặng thưởng : Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Luận án đạt giải Ba
Tác giả: Ngô Đức Lập