Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Đức Lập
(300000.0007)

Tiến sĩ

41

Bài báo

42

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Đức Lập
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  Thủy Vân .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0985757087
  Email: ngoduclap1976@husc.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử, văn hóa, KHXH&NV;

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2002 Đến : 01/12/2002 Ban Tuyên Giáo tỉnh Hà Tỉnh Chuyên viên
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/03/2003 UBMTTQVN Tỉnh Thừa Thiên Huế Chuyên viên
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/11/2009 Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Chuyên viên phòng TC-HC
  Từ : 01/12/2009 Đến : 01/09/2018 Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Khảo thí; Phó trưởng Phòng - Phòng KT-ĐBCLGD Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Chuyên viên phòng KT-ĐBCLGD
  Từ : 01/09/2018 Đến : 01/12/2018 Bộ môn Lịch sử Đảng - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
  Từ : 01/01/2019 Đến : Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2010
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2014