Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Tuổi trẻ Y Dược dạy và học Online

2016
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Y Dược Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhất
Tác giả: Dương Thị Ngọc Lan (Chính), Nguyễn Thị Phương Thảo, Mai Bá Hải, Nguyễn Thị Minh Thành, Trần Thị Nguyệt, Đặng Thị Thanh Phúc, Võ Thị Diễm Bình, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Võ Thanh Tôn

Tuổi trẻ y dược dạy và học online

2016
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Y tế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì toàn quốc
Tác giả: Dương Thị Ngọc Lan (Chính), Nguyễn Thị Phương Thảo, Mai Bá Hải, Võ Thanh Tôn, Trần Thị Nguyệt, Đặng Thị Thanh Phúc, Võ Thị Diễm Bình, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Thị Minh Thành