Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Thanh Tôn
(500000.0561)

Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Thanh Tôn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  4/22K149 Trần Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0396927637
  Email: thanhton2207@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Điều dưỡng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Điều dưỡng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Điều dưỡng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Điều dưỡng ngoại Khoa

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2012 Đến : Khoa Điều dưỡng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC giảng viên
  Từ : 01/03/2013 Đến : Khoa Điều dưỡng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC giảng viên tập sự
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học y dược huế Điều dưỡng 2011