Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng cố đô về Khoa học và Công nghệ lần thứ IV - năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu mối liên quan giữa điều hòa biểu hiện gen và quá trình chuyển hóa thứ cấp để cải thiện sinh tổng hợp một số hoạt chất sinh học có giá trị từ nuôi cấy tế bào thực vật
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Quang Đức Tiến, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Ngọc Lương, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Xuân Huy, Lê Công Tuấn, Nguyễn Hoàng Tuệ, Trịnh Hữu Tấn, Lê Viết Quân