Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Lộc
(140000.0046)

Giáo sư - Tiến sĩ khoa học

181

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

32

Đề tài khoa học

9

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Lộc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1962

 • Địa chỉ:

  118F Tôn Thất Thiệp .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0234-3822934
  Email: nhloc@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2003
  Giáo sư - 2013

  Ngành đào tạo:

  Sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ sinh học phân tử

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vaccine tái tổ hợp, Protein và Enzyme, Metabolomics và điều hòa biểu hiện gen

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 1994)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1984 Đến : 01/11/1986 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tập sự giảng dạy
  Từ : 01/12/1986 Đến : 01/12/1989 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trợ giảng
  Từ : 01/01/1990 Đến : 01/03/1999 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
  Từ : 01/04/1999 Đến : 01/12/2000 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trưởng BM CNSH, Khoa SInh
  Từ : 01/11/2003 Đến : 01/11/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phụ trách BM BCNS, Khoa Sinh
  Từ : 01/11/2003 Đến : 01/04/2005 VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Trưởng PTN CNSH
  Từ : 01/05/2005 Đến : 01/04/2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó trưởng Khoa sinh
  Từ : 01/05/2007 Đến : 01/11/2007 TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH Phó Giám đốc Trung tâm TNMT & CNSH
  Từ : 01/12/2007 Đến : 01/03/2013 Phó Viện trưởng - Viện Tài nguyên môi trường và Công nghệ sinh học VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phó viện trưởng phụ trách bộ phận công nghệ sinh học
  Từ : 01/04/2013 Đến : 01/03/2014 Phó Giám đốc Trung tâm 230000 Quản lý, nghiên cứu, giảng dạy
  Từ : 01/03/2014 Đến : Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Công nghệ sinh học - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Tổng Hợp Huế Sinh học 1984
  Tiến sĩ Viện KHCN Việt Nam Sinh học 1992
  Tiến sĩ khoa học Viện KH Nông Sing, ĐH QG Nhật Bản Công nghệ sinh học 1997
  Tiến sĩ khoa học Đại học QG Chonbuk Công nghệ sinh học 2002