Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

GIẢI NHẤT - HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX - NĂM 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Cở sở dữ liệu xuất bản khoa học dành cho người Việt – trichdan.link
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bách (Chính), Trần Khánh Toàn, Lê Hoàng Gia Ngọc

GIẢI BA - GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX, NĂM 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Ứng dụng công nghệ giáo dục UBL/UBT trong đào tạo và đánh giá năng lực nghệ nghiệp y khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế.
Tác giả: Trần Khánh Toàn, Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính), Cao Ngọc Thành, Nguyễn Thị Anh Phương, Lê Văn An, Mai Bá Hải

GIẢI NHÌ - Hội nghị Lao động sáng tạo Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ VII - Năm 2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Thiết kế hệ thống dẫn hơi nóng, thoát khí ozone và bụi mực in máy photôcpy
Tác giả: Trần Khánh Toàn (Chính), Trần Quang Đạo, Trần Văn Hòa, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Khoa Quỳnh Thơ