Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Cố Đô Huế về Khoa học và Công nghệ

2017
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số enzyme vi sinh vật tái tổ hợp
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Thị Quý Hòa, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Ngọc Lương