Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Nguyễn Bắc Giang (Chính), Đỗ Thị Việt Hương

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học toàn quốc năm 2004

2004
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Trần Kim Nhân, Nguyễn Khắc Tuấn