Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII năm 2023

2023
Đơn vị tặng thưởng : Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Hồ Lê Phi Khanh (Chính), Cao Thị Thuyết, Trần Đoàn Thanh Thanh, Nguyễn Thiện Tâm, Trương Quang Hoàng