Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải ba – Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016, lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2016
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình “Lựa chọn các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để phát triển cây hồ tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ”
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Trần Thị Thu Hà, Trần Hạnh Lợi, Nguyễn Văn Tuấn