Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Thu Hà
(600000.0047)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

92

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

26

Đề tài khoa học

2

Công trình thực tiễn

25

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Thu Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1972

 • Địa chỉ:

  1/107 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế , Thuận Thành , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905975101
  Email: tranthithuha@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2012

  Ngành đào tạo:

  Bảo vệ thực vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Bảo vệ thực vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bệnh cây nông nghiệp, bệnh cây chuyên khoa, dịch tễ học BVTV

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bệnh cây trồng, phòng trừ sinh học, thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và nông nghiệp hữu cơ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1996 Đến : 01/12/1998 Tổ bộ môn Bảo vệ thực vật - Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/12/2014 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế Trồng trọt 1996
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Ngôn ngữ Anh 1999
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế Trồng trọt 2001
  Tiến sĩ Trường Đại học Wageningen - Hà Lan Trồng trọt 2007