Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải Ba -Sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng : Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp - Khoa học và Công nghệ
Nội dung giải thưởng: Giống lúa mặn OM8104
Tác giả: Trịnh Thị Sen (Chính), Phan Thị Phương Nhi, Dương Thanh Thủy, Trần Thị Hương Sen