Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

2022
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến Khích
Tác giả: Nguyễn Văn Chào (Chính), Vũ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Quỳnh Anh