Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Folklore và văn học viết: Nghiên cứu từ góc độ dịch chuyển không gian trong truyện cổ tích và truyện truyền kỳ

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ biên)

Truyện cổ tích trong nhà trường

2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân