Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn Toán trung học phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Trần Vui, Nguyễn Thị Tân An, Lương Hà, Trần Kiêm Minh