Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Kiêm Minh
(400000.0138)

Phó giáo sư - Sau tiến sĩ

47

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Kiêm Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  , An Hoà , Tp. Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tkminh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Mathematics Education, Didactics of Mathematics

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 0000)
  Tiếng Pháp (Thành thạo - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/07/2003 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/08/2003 Đến : 01/07/2004 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biên chế tập sự ngạch giảng viên
  Từ : 01/08/2004 Đến : 01/09/2012 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng dạy
  Từ : 01/10/2012 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Phương pháp giảng dạy, Khoa Toán; Trưởng Khoa - Khoa Toán Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Toán học 2002
  Sau tiến sĩ CH. Pháp Toán học 2011