Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Hình Học Vi Phân

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Đoàn Thế Hiếu (Chủ biên)

Differential Geometry: Curves and Surfaces

2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Đoàn Thế Hiếu

Giáo trình Hình học afin và Euclid

1997
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Trần Đạo Dõng, Đoàn Thế Hiếu