Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lý thuyết đồ họa máy tính

2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Anh Phương, Trần Hoài Nhân