Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Hoài Nhân
(400000.0217)

Thạc sĩ

9

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Hoài Nhân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  15/25 Văn Cao, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranhoainhan@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tin học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/02/2008 Tổ Khoa học máy tính - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Tin học Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/02/2009 Tổ Khoa học máy tính - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chế tập sự Khoa Tin học Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2009 Đến : Tổ Khoa học máy tính - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Tin học Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học TRường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tin học 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 2011