Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-404-4

Năng lực cảm xúc - xã hội và mối quan hệ với sức khoẻ tâm thần ở lứa tuổi vị thành niên

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân, Đậu Minh Long, Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Tú Anh

Đặc điểm giao tiếp của học sinh trung học cơ sở dân tộc Cơ Tu và Tà Ôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Đậu Minh Long

Giáo trình Tâm lý học xã hội

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Đậu Minh Long

Giáo trình Tâm lý học xã hội

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Đậu Minh Long