Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Nội tiết phụ khoa và y học sinh sản

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Lê Minh Tâm

Sẩy thai sớm liên tiếp: khả năng dự phòng hiện nay - Sản Phụ Khoa Từ Bằng chứng đến thực hành - Tập 2

NXB Y học, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm

Thăm dò chức năng phụ khoa

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Võ Văn Đức, Lê Minh Tâm, Đặng Công Thuận, Trương Quang Vinh