Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bệnh học ngũ quan y học cổ truyền

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chủ biên)

Chế biến dược liệu

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chủ biên)

Giáo trình Y Dược học cổ truyền

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chủ biên)

Phương tể 1

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chủ biên)

Thực vật dược

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chủ biên)

Phương tể 2

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chủ biên)

Y lý y học cổ truyền 1

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chủ biên)

Giáo trình y học cổ truyền

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chủ biên)