Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Địa chí Phong Điền

2005
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Lạnh, Nguyễn Khoa, Nguyễn Văn Hoa, Trần Đại Vinh, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Viết Hồng, Trần Hoàng, Thế, Nguyễn

Địa Chí Phong Điền

2003
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng

Du Lịch Bắc Miền Trung

2001
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng

Vè Thừa Thiên Huế

2001
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng

Cụ Hồ Ở Giữa Lòng Dân

2000
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng

Văn Học Dân Gian Việt Nam

2000
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng