Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN - Đồng tác giả-

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền, Trịnh Thị Hà Bắc