Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thu Hiền
(900000.0126)

Thạc sĩ

1

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  45/5 Hai Bà Trưng, Tp Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hien.qth@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quan Hệ Quốc Tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quan hệ quốc tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (A - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1999 Đến : 01/06/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Văn thư Khoa Tiếng Pháp
  Từ : 01/09/2004 Đến : 01/03/2006 Tổ trưởng tổ công tác Phòng Đào tạo - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Nhân viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/03/2007 Phòng Đào tạo - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Chuyên viên tập sự
  Từ : 01/03/2007 Đến : Tổ trưởng tổ công tác - Tổ Đào tạo SĐH; Phó trưởng Phòng - Đào tạo Phòng Đào tạo - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Ngôn ngữ Pháp 1999
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Ngôn ngữ Pháp 2004