Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-72-6042-3

Bảo đảm quyền tố tụng dân sự của đương sự

NXB Công an nhân dân, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ biên)

Giáo trình Luật tố tụng dân sự

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hồ Thị Vân Anh