Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thúy Hằng
(130000.0055)

Tiến sĩ

25

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  Số 4 Lê Lợi, thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0989228136
  Email: hangluathue@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật dân sự và tố tụng dân sự

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật dân sự và tố tụng dân sự

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Luật 2008
  Thạc sĩ Khoa Luật- Đại học Huế Luật 2012
  Tiến sĩ Đại học Quốc Gia Hà Nội Luật 2019