Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Luật tố tụng dân sự

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hồ Thị Vân Anh

Giáo trình Luật dân sự (tập 1)

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Hồ Thị Vân Anh