Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-339-393-6

Sách bài tập Kinh tế học vi mô

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Tác giả: Lê Anh Quý (Chủ biên), Nguyễn Đức Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thái Phán (Chủ biên), Đinh Thị Kim Oanh (Chủ biên), Lê Thanh An (Chủ biên), Phạm Quốc Khang (Chủ biên)