Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Tâm lý học đại cương

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Phùng Đình Mẫn, Trần Trọng Thủy

Hướng dẫn ôn tập và thi tốt nghiệp môn TLH trẻ em và GDH trẻ em

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Phùng Đình Mẫn, Lê Nam Hải, Trần Văn Hiếu, Phan Minh Tiến

Từ điển Tâm lý học

NXB Từ điển Bách khoa, 2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Phùng Đình Mẫn (Tham gia)

Tâm lý học quản lý

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Phùng Đình Mẫn, Vũ Dũng

Một số vấn đề cơ bản về hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phùng Đình Mẫn, Phan Minh Tiến, Trương Thanh Thúy

Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT,NXB Giáo dục,HN,2005

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phùng Đình Mẫn, Trần Văn Hiếu; Thiều Thị Hường

Một số vấn đề cơ bản về đổi mới giáo dục THPT hiện nay

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2003
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phùng Đình Mẫn (Chủ biên), Trần Văn Hiếu, Hồ Văn Liên, Phan Minh Tiến, Trương Thanh Thúy