Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-506-5

Marketing căn bản

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Phát (Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ biên), Phan Thị Thanh Thuỷ, Lê Quang Trực, Ngô Minh Tâm, Nguyễn Thị Thuý Đạt, Tống Viết Bảo Hoàng

Quản trị marketing

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ biên), Lê Quang Trực, Phan Thị Thanh Thuỷ