Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Phát
(800000.0122)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

7

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Phát
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  14A1 - 98 Triệu Quang Phục – Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2010

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Marketing

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/1981 Đến : 01/07/1984 Khoa Kinh tế Nông nghiệp (tiền thân của Trường Đại Giảng viên
  Từ : 01/08/1984 Đến : 01/03/1990 Khoa Kinh tế Nông nghiệp – Trường Đại học Nông ngh Giảng viên
  Từ : 01/04/1990 Đến : 01/09/1995 Trường Đại học Nông nghiệp II, Huế Giảng viên, Phó Trưởng Phòng Đào tạo
  Từ : 01/10/1995 Đến : 01/07/1999 Khoa Kinh tế - Đại học Huế Giảng viên, Phó Khoa trưởng
  Từ : 01/08/1999 Đến : 01/09/2000 Khoa Kinh tế - Đại học Huế Giảng viên, Quyền Khoa trưởng
  Từ : 01/10/2000 Đến : 01/10/2002 Khoa Kinh tế - Đại học Huế Giảng viên chính, Khoa trưởng
  Từ : 01/11/2002 Đến : 01/11/2004 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Giảng viên chính, Quyền Hiệu trưởng
  Từ : 01/12/2004 Đến : 01/10/2014 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Giảng viên chính, Hiệu trưởng
  Từ : 01/11/2014 Đến : 01/01/2016 Bộ môn Marketing - Khoa Quản trị Kinh doanh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên chính, Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc Kinh tế nông nghiệp 1980
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông nghiệp I Kinh tế nông nghiệp 2000
  Tiến sĩ Trường Đại học Nông nghiệp I Kinh tế và tổ chức lao động 2004