Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-506-5

Marketing căn bản

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Phát (Chủ biên), Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ biên), Phan Thị Thanh Thuỷ, Lê Quang Trực, Ngô Minh Tâm, Nguyễn Thị Thuý Đạt, Tống Viết Bảo Hoàng