Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Địa lí (Giáo trình cho sinh viên các trường, lớp dự bị đại học) (Viết từ trang 199-249)

2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh, và nnk

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên môn Địa lí

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh

Phương pháp dạy học Địa lí trung học phổ thông

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Ngọc Minh