Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-193-7

Giáo trình Giải phẫu học (Dành cho sinh viên cử nhân y học)

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Giải phẫu học và hình thái học
Tác giả: Nguyễn Hữu Trí (Chủ biên), Nguyễn Sanh Tùng (Chủ biên), Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thành Phúc, Nguyễn Bá Lưu