Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Song mây miền Trung Việt Nam

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Đặng Thái Dương (Chủ biên), Nguyễn Hợi, Hồ Đăng Nguyên, Hoàng Văn Dưỡng, Đinh Thị Hương Duyên, Võ Quang Anh Tuấn, Hoàng Dương Xô Việt