Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Văn Dưỡng
(600000.0103)

Tiến sĩ

5

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Văn Dưỡng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1965

 • Địa chỉ:

  36 A2 khu tập thể cán bộ ĐHH-08 triệu quang phục - tp huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hoangvandzuong@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lâm nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1988 Đến : 01/12/1990 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Kỹ sư lâm nghiệp, trợ giảng tại bộ môn lâm sinh - khoa trồng trọt ĐHNL - Huế
  Từ : 01/01/1994 Đến : 01/01/1996 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Kỹ sư lâm nghiệp, giảng viên khoa lâm nghiệp
  Từ : 01/02/1994 Đến : 01/02/1996 Kỹ sư lâm nghiệp, học viên lớp cao học lâm nghiệp khóa 1 trường ĐHLN - Xuân mai- chương mỹ - hà tây
  Từ : 01/12/1996 Đến : 01/10/2001 Nghiên cứu sinh khóa 6 chuyên ngành quy hoạch rừng và điều tra rừng - khoa sau ĐH - ĐHLN Xuân Mai - chương mỹ - hà tây
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/01/2011 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tiến sỹ, giảng viên chính, tham gia giảng dạy tại khoa lâm nghiệp và khoa sau Đại Học trường ĐHNL - Huế
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/01/2012 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tiến sỹ, giảng viên chính khoa lâm nghiệp - ĐHNL huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại Học Lâm Nghiệp Lâm sinh 1988
  Thạc sĩ Đại Học Lâm Nghiệp Lâm nghiệp 1996
  Tiến sĩ Đại Học Lâm Nghiệp Lâm nghiệp 2001