Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-899-3

Kỹ thuật sử dụng một số loài thảo dược tại Gia Lai trong Chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ thú y khác
Tác giả: Nguyễn Hải Quân (Chủ biên), Nguyễn Văn Huế (Chủ biên), Nguyễn Văn Chào, Lê Đức Thạo, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Lê Thị Lan Phương, Phan Thị Hằng

Sản xuất và cấy phôi bò tại trang trại

NXB Học viện Nông nghiệp, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Tác giả: Nguyễn Công Toản (Chủ biên), Sử Thanh Long (Chủ biên), Dương Thanh Hải, Phan Thị Hằng, Ngô Thành Trung, Bùi Trọng Diễn, Nguyễn Thị Sương, Takeshi OSAWA