Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-568-8

Giáo trình Kỹ thuật nuôi trồng rong biển

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sinh học biển và nước ngọt
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ biên), Lê Anh Tuấn (ĐH Nha Trang) (Chủ biên)