Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thúy Hằng
(600000.0253)

Tiến sĩ

6

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  Số 88, Nguyễn Lâm , Hương Sơ , Tp Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ntthang.dhnl@hueuni.edu.vn, nguyenthithuyhang@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kỹ thuật nuôi trồng rong biển/ Nuôi trồng thủy sản sinh thái/ Phương pháp Khuyến ngư

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nuôi trồng thủy sản/ Dinh dưỡng và quang hợp của rong biển/ Phân loại rong biển

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2010)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/12/2014 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2006
  Thạc sĩ Đại học Kyushu - Nhật Bản Sinh học 2012
  Tiến sĩ Đại học Otago Nuôi trồng thuỷ sản 2019