Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Hoá học (dành cho sinh viên các ngành Y), tái bản lần thứ nhất

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Hòa (Chủ biên), Nguyễn Phú Huyền Châu, Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Như Mai, Trần Nghệ

Giáo trình HÓA HỌC (Dành cho sinh viên các ngành Y)

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Hòa (Chủ biên), Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Phú Huyền Châu, Trần Nghệ, Nguyễn Thị Như Mai