Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Quang Mẫn

Thạc sĩ

20

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

4

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Quang Mẫn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  295 Đào Duy Anh , Phú Bình , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0911394874
  Email: nqman.dhyd@hueuni.edu.vn; nqman@huemed-univ.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2016 Đến : ThS. GV Khoa Cơ bản- Đại học Y Dược Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa học Huế Hóa học 2009
  Thạc sĩ Đại học Khoa học Huế Hóa hữu cơ 2012