Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam phần chung

NXB Tư Pháp, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Dương Thị Cẩm Nhung

Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hình sự 1, 2

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Dương Thị Cẩm Nhung