Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Thị Cẩm Nhung

Thạc sĩ

4

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Thị Cẩm Nhung
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  9 Nguyen Van Thuong , Phu Bai , Huong Thuy , Thua Thien Hue .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nhungdtc@hul.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật hình sự và tố tụng hình sự

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật hình sự và tố tụng hình sự

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Hình sự 2

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật Hình sự

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 2013
  Thạc sĩ 2017