Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-632-1

Cơ sở Toán

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Bùi Văn Hiếu, Tôn Thất Trí

Phương pháp số giải phương trình vi phân

2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chủ biên)

Phương pháp tính

2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chủ biên)

978-604-912-121-0

Phép tính vi tích phân hàm một biến

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chủ biên), Bùi Văn Hiếu